Organisatie

Missie

Om de beste prestaties op het gebied van veiligheid, kwaliteit en service te bieden aan alle belanghebbenden.

Visie

Het beste servicecentrum te zijn voor de transformatorstaal markt.

Waarden

 1. Het stellen van hoge eisen aan veiligheid, milieu en kwaliteit.
 2. Het vertrouwen hebben van alle belanghebbenden door er integer, respectvol en discreet mee om te gaan.
 3. Het stimuleren van een openhartige cultuur.
 4. Ernaar streven dat iedereen zijn talenten maximaal benut.
 5. De uitdaging aangaan om continu te verbeteren.
 6. Het hebben en actueel houden van een duidelijk en toegankelijk managementsysteem voor alle processen dat voldoet aan internationale eisen.

Beleidsverklaring

 • De zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid is bij het algemene ondernemingsbeleid en de beleidsplannen een integraal onderdeel van de besluitvorming.
 • Het volgende staat hierbij centraal:
 • EMS stelt zich ten doel, met behulp van haar managementbeheersysteem, haar processen dusdanig in te richten dat dit zorg draagt voor een kwalitatief goed eindproduct met respect voor het milieu. Dit alles onder zo veilig mogelijke omstandigheden.
 • Het periodiek uitvoeren van interne audits op de managementbeheersystemen.
 • Het leveren van producten welke voldoen aan de overeengekomen klantspecificaties is een verantwoordelijkheid van alle EMS-medewerkers.
 • Via verbetermethodieken is EMS continu bezig met het verbeteren van haar processen, daarmee streeft EMS ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten in een ongevalsvrije en gezonde omgeving.
 • Het continu vergroten van het bewustzijn. Dit door kwaliteit, milieu en veiligheid voor alle medewerkers van EMS (en inleenkrachten) onderdeel te laten zijn van overleg en trainingen.
 • In geval van een claim zal deze direct behandeld worden. Indien de oorzaak van de claim bij EMS blijkt te liggen zal alles in het werk gesteld worden om herhaling te voorkomen.EMS voldoet aan alle relevante wetgeving, inclusief het naleven van de vergunning afspraken en andere door EMS onderschreven afspraken
 • Bijdragen aan een open en zakelijke relatie met de omgeving en derden, waaronder leveranciers en klanten. Dit beschouwt EMS als een basisvoorwaarde voor het produceren in goede harmonie met haar omgeving.