Organisatie

Missie

EMS streeft ernaar bij te dragen aan het creëren van een toekomst waarin de ambities van mensen waargemaakt kunnen worden.

Visie

EMS wil een zakelijke partner zijn die haar klanten in staat stelt hun doelen te bereiken.

Waarden

  1. Het stellen van hoge eisen aan veiligheid, milieu en kwaliteit.
  2. Het vertrouwen hebben van alle belanghebbenden door er integer, respectvol en discreet mee om te gaan.
  3. Het stimuleren van een openhartige cultuur.
  4. Ernaar streven dat iedereen zijn talenten maximaal benut.
  5. De uitdaging aangaan om continu te verbeteren.
  6. Het hebben en actueel houden van een duidelijk en toegankelijk managementsysteem voor alle processen dat voldoet aan internationale eisen.

Beleid

  • Wij streven ernaar een goed product te produceren en te leveren met respect voor het milieu en onder veilige omstandigheden.
  • Ons managementsysteem voldoet aan de internationale ISO-eisen ISO 9001 (Kwaliteit) en ISO 14001 (Milieu) en wordt periodiek gecontroleerd door middel van audits (intern en extern).
  • Het is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers om producten te leveren die voldoen aan de afspraken met klanten.
  • Wij hebben een systeem om continu te werken aan verbetering. Als een van de mogelijke instrumenten voor continu verbetering zijn wij bekend met de lean six sigma methode.