Veiligheid & Kwaliteit

Veiligheid

Groen vinkje
 

Wij verrichten maximale inspanning om veilig te werken door:

  • Het organiseren van Veiligheidsbewustzijnstrainingen.

  • Het uitvoeren van een 'Training on the job' programma op basis van de functie en taken, onderdeel hiervan is veiligheid, milieu en kwaliteit.

  • Door het hebben van een systeem waarin medewerkers incidenten en bijna-ongevallen kunnen melden.

  • Het houden van periodieke inspectierondes door het EMS Health Safety & Environment team.

  • Het meenemen van veiligheid en milieu in investeringsprogramma's/ projecten.

  • Iedere vergadering van het managementteam en de supervisor bij EMS te starten met Veiligheid om het belang van veiligheid te benadrukken.

Via een Key Performance Indicator worden de prestaties op het gebied van veiligheid gemeten.

Kwaliteit

Groen vinkje
 

Wij verrichten maximale inspanning om de beste kwaliteit te leveren door:

  • Te leveren binnen de afgesproken klantspecificaties.

  • Metingen aan producten uit te voeren met gekalibreerde apparatuur door getrainde en gekwalificeerde Operators.

  • Te produceren volgens de relevante Internationale Normen.

  • Actief te participeren in projecten samen met de leverancier en klant.

Klanten beoordelen de kwaliteit van de door ons geleverde producten als zeer goed.

99,99% van alle leveringen heeft EMS “First Time Right” geleverd.ISO9001_LRQA_NIEUW.png

Wij zijn al vele jaren gecertificeerd volgens de Internationale norm ISO 9001 (huidige ISO 9001:2015).